درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور) از شهاب الدين محمد منشي نسوي+انتشارا

کتاب درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور) توسط شهاب الدين محمد منشي نسوي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) : منصور ثروت

مولف (َAuthor) : شهاب الدين محمد منشي نسوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور)

رديف (id) : 489