مجموعه زندگي نامه ها احمد بيرشك(2)+انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

کتاب مجموعه زندگي نامه ها احمد بيرشك(2) توسط نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 6500

نام كتاب / عنوان (Title) : مجموعه زندگي نامه ها احمد بيرشك(2)

رديف (id) : 238

زندگي نامه و خدمات ادبي و فرهنگي سپيده كاشاني از سپيده كاشاني+انجمن آثار و م

کتاب زندگي نامه و خدمات ادبي و فرهنگي سپيده كاشاني توسط سپيده كاشاني نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سپيده كاشاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 130000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي نامه و خدمات ادبي و فرهنگي سپيده كاشاني

رديف (id) : 1037

ابن سينا(كارادفو-زبان عربي) از بارون كارادفو+انجمن آثار و مفاخر

کتاب ابن سينا(كارادفو-زبان عربي) توسط بارون كارادفو نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) : عادل زعيتر

مولف (َAuthor) : بارون كارادفو

قیمت پشت‌جلد (price) : 29000

نام كتاب / عنوان (Title) : ابن سينا(كارادفو-زبان عربي)

رديف (id) : 237

مجموعه زندگينامه ها حميد فرزام(49) از حميد فرزام+انجمن آثار و مفاخر فرهنگ

کتاب مجموعه زندگينامه ها حميد فرزام(49) توسط حميد فرزام نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حميد فرزام

قیمت پشت‌جلد (price) : 15000

نام كتاب / عنوان (Title) : مجموعه زندگينامه ها حميد فرزام(49)

رديف (id) : 283

حافظ پژوهي(دفتر يكم) از محمدرضا شرف+انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

کتاب حافظ پژوهي(دفتر يكم) توسط محمدرضا شرف نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدرضا شرف

قیمت پشت‌جلد (price) : 28000

نام كتاب / عنوان (Title) : حافظ پژوهي(دفتر يكم)

رديف (id) : 402

زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي عبد الرسول خيام پور از اميدقنبري+انج

کتاب زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي عبد الرسول خيام پور توسط اميدقنبري نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اميدقنبري

قیمت پشت‌جلد (price) : 15000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي عبد الرسول خيام پور

رديف (id) : 139

فهرست توصيفي مقالات جشن نامه ها و يادنامه ها(جلد4) از محمد گلب

کتاب فهرست توصيفي مقالات جشن نامه ها و يادنامه ها(جلد4) توسط محمد گلبن نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد گلبن

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : فهرست توصيفي مقالات جشن نامه ها و يادنامه ها(جلد4)

رديف (id) : 867

زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم پروفسور عبدالباقي گولپ

کتاب زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم پروفسور عبدالباقي گولپينارلي توسط اميد قنبري نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اميد قنبري

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم پروفسور عبدالباقي گولپينارلي

رديف (id) : 776