در بساط نكته دانان از غلام حسين فرنود+ستوده

کتاب در بساط نكته دانان توسط غلام حسين فرنود نوشته شده و در انتشارات ستوده چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ستوده

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : غلام حسين فرنود

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : در بساط نكته دانان

رديف (id) : 1074

فهرست كتاب هاي چاپ سنگي و سربي كتابخانه تربيت تبريز(فارسي عربي تركي) از

کتاب فهرست كتاب هاي چاپ سنگي و سربي كتابخانه تربيت تبريز(فارسي عربي تركي) توسط هادي هاشميان نوشته شده و در انتشارات ستوده چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ستوده

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هادي هاشميان

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : فهرست كتاب هاي چاپ سنگي و سربي كتابخانه تربيت تبريز(فارسي عربي تركي)

رديف (id) : 318

ساختارها و قواعد دستوري پايه زبان انگليسي از مير كريم هاشمي+

کتاب ساختارها و قواعد دستوري پايه زبان انگليسي توسط مير كريم هاشمي نوشته شده و در انتشارات ستوده چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ستوده

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مير كريم هاشمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : ساختارها و قواعد دستوري پايه زبان انگليسي

رديف (id) : 1128

سايه سرو سهي(يادنامه دكتر منوچهر مرتضوي) از سيد محمد تقي علوي+ستوده

کتاب سايه سرو سهي(يادنامه دكتر منوچهر مرتضوي) توسط سيد محمد تقي علوي نوشته شده و در انتشارات ستوده چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ستوده

مترجم (Translate with) : محمد طاهري خسروشاهي

مولف (َAuthor) : سيد محمد تقي علوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 275000

نام كتاب / عنوان (Title) : سايه سرو سهي(يادنامه دكتر منوچهر مرتضوي)

رديف (id) : 939

رساله بيماري قند از عبداللطيف بغدادي+ستوده

کتاب رساله بيماري قند توسط عبداللطيف بغدادي نوشته شده و در انتشارات ستوده چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ستوده

مترجم (Translate with) : علي خواجه دهي

مولف (َAuthor) : عبداللطيف بغدادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : رساله بيماري قند

رديف (id) : 346