درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور) از شهاب الدين محمد منشي نسوي+انتشارا

کتاب درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور) توسط شهاب الدين محمد منشي نسوي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) : منصور ثروت

مولف (َAuthor) : شهاب الدين محمد منشي نسوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور)

رديف (id) : 489

يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي) از منصور ثروت+علمي

کتاب يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي) توسط منصور ثروت نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منصور ثروت

قیمت پشت‌جلد (price) : 110000

نام كتاب / عنوان (Title) : يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي)

رديف (id) : 677

گنجينه حكمت در آثار نظامي از منصور ثروت+علمي

کتاب گنجينه حكمت در آثار نظامي توسط منصور ثروت نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منصور ثروت

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : گنجينه حكمت در آثار نظامي

رديف (id) : 676

آشنايي با مكتب هاي ادبي از منصور ثروت+سخن

کتاب آشنايي با مكتب هاي ادبي توسط منصور ثروت نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منصور ثروت

قیمت پشت‌جلد (price) : 285000

نام كتاب / عنوان (Title) : آشنايي با مكتب هاي ادبي

رديف (id) : 899

لغت شهنامه از عبدالقادر بن عمر بغدادي+علمي

کتاب لغت شهنامه توسط عبدالقادر بن عمر بغدادي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) : منصور ثروت

مولف (َAuthor) : عبدالقادر بن عمر بغدادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : لغت شهنامه

رديف (id) : 675