عقاب خانلري از ميلاد عظيمي+سخن

کتاب عقاب خانلري توسط ميلاد عظيمي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ميلاد عظيمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : عقاب خانلري

رديف (id) : 306

سفينه و بياض و جنگ(مقالات ايرج افشار) از ايرح افشار+سخن

کتاب سفينه و بياض و جنگ(مقالات ايرج افشار) توسط ايرح افشار نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) : ميلاد عظيمي

مولف (َAuthor) : ايرح افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : سفينه و بياض و جنگ(مقالات ايرج افشار)

رديف (id) : 376

شط شيرين پر شوكت از عباس زرياب خويي+مرواريد

کتاب شط شيرين پر شوكت توسط عباس زرياب خويي نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) : ميلاد عظيمي

مولف (َAuthor) : عباس زرياب خويي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : شط شيرين پر شوكت

رديف (id) : 892

پير پرنيان انديش(در صحبت سايه) از ميلاد عظيمي+سخن

کتاب پير پرنيان انديش(در صحبت سايه) توسط ميلاد عظيمي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 9

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) : عاطفه طيه

مولف (َAuthor) : ميلاد عظيمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 1500000

نام كتاب / عنوان (Title) : پير پرنيان انديش(در صحبت سايه)

رديف (id) : 945