پند هاي قند پهلو(مجموعه اي از 68داستان زيبا 68 نكته عبرت آموز

کتاب پند هاي قند پهلو(مجموعه اي از 68داستان زيبا 68 نكته عبرت آموز) توسط مهندس حسين شكر ريز نوشته شده و در انتشارات آدميت چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آدميت

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهندس حسين شكر ريز

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : پند هاي قند پهلو(مجموعه اي از 68داستان زيبا 68 نكته عبرت آموز)

رديف (id) : 1112