زندگي نامه استاد جانب قلي يارويي از حميدرضا رحماني زاده دهكردي+آزاد م

کتاب زندگي نامه استاد جانب قلي يارويي توسط حميدرضا رحماني زاده دهكردي نوشته شده و در انتشارات آزاد مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آزاد مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حميدرضا رحماني زاده دهكردي

قیمت پشت‌جلد (price) : 20000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي نامه استاد جانب قلي يارويي

رديف (id) : 407

فارسي در عربي و فارسي در تركي از محمدعلي امامي ناييني+آزاد مهر

کتاب فارسي در عربي و فارسي در تركي توسط محمدعلي امامي ناييني نوشته شده و در انتشارات آزاد مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آزاد مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدعلي امامي ناييني

قیمت پشت‌جلد (price) : 20000

نام كتاب / عنوان (Title) : فارسي در عربي و فارسي در تركي

رديف (id) : 921