راهنماي برگزيده و شرح تاريخ جهانگشاي جويني از مجيد سرمدي+آسونه

کتاب راهنماي برگزيده و شرح تاريخ جهانگشاي جويني توسط مجيد سرمدي نوشته شده و در انتشارات آسونه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آسونه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مجيد سرمدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : راهنماي برگزيده و شرح تاريخ جهانگشاي جويني

رديف (id) : 670