شاه بيت هاي شاهنامه از مهناز ثالثيان+آهنگ قلم

کتاب شاه بيت هاي شاهنامه توسط مهناز ثالثيان نوشته شده و در انتشارات آهنگ قلم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آهنگ قلم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهناز ثالثيان

قیمت پشت‌جلد (price) : 65000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاه بيت هاي شاهنامه

رديف (id) : 424