رباعيات خيام(مينياتور آقاميري)(وزيري قابدار) از حكيم عمر خيام+آور

کتاب رباعيات خيام(مينياتور آقاميري)(وزيري قابدار) توسط حكيم عمر خيام نوشته شده و در انتشارات آوردگاه هنر و انديشه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آوردگاه هنر و انديشه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حكيم عمر خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات خيام(مينياتور آقاميري)(وزيري قابدار)

رديف (id) : 505

رباعيات حكيم عمر خيام(وزيري قابدار شكيبا) از خيام+آوردگاه هنر و انديشه

کتاب رباعيات حكيم عمر خيام(وزيري قابدار شكيبا) توسط خيام نوشته شده و در انتشارات آوردگاه هنر و انديشه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آوردگاه هنر و انديشه

مترجم (Translate with) : شكيبا

مولف (َAuthor) : خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 500000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات حكيم عمر خيام(وزيري قابدار شكيبا)

رديف (id) : 754