درآمدي بر نقد(ادبيات فيلم فرهنگ) از مايكل رايان+آوند انديش

کتاب درآمدي بر نقد(ادبيات فيلم فرهنگ) توسط مايكل رايان نوشته شده و در انتشارات آوند انديش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آوند انديش

مترجم (Translate with) : سارا كاظمي منش

مولف (َAuthor) : مايكل رايان

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : درآمدي بر نقد(ادبيات فيلم فرهنگ)

رديف (id) : 542