كاركردهاي ادبي از ريتا فلسكي+آوند دانش

کتاب كاركردهاي ادبي توسط ريتا فلسكي نوشته شده و در انتشارات آوند دانش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آوند دانش

مترجم (Translate with) : مهدي شفقتي

مولف (َAuthor) : ريتا فلسكي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : كاركردهاي ادبي

رديف (id) : 1106

درآمدي بر ادبيات آمريكاي لاتين از فيليپ سوران سون+آوند دانش

کتاب درآمدي بر ادبيات آمريكاي لاتين توسط فيليپ سوران سون نوشته شده و در انتشارات آوند دانش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آوند دانش

مترجم (Translate with) : سارا كاژمي منش

مولف (َAuthor) : فيليپ سوران سون

قیمت پشت‌جلد (price) : 155000

نام كتاب / عنوان (Title) : درآمدي بر ادبيات آمريكاي لاتين

رديف (id) : 1043