چهل مقاله از حاج حسين نخجواني+آيدين

کتاب چهل مقاله توسط حاج حسين نخجواني نوشته شده و در انتشارات آيدين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آيدين

مترجم (Translate with) : غلامرضا طباطبايي مجد

مولف (َAuthor) : حاج حسين نخجواني

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : چهل مقاله

رديف (id) : 953

ديوان رهي معيري از رهي معيري+آيدين

کتاب ديوان رهي معيري توسط رهي معيري نوشته شده و در انتشارات آيدين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آيدين

مترجم (Translate with) : جمشيد عليزاده

مولف (َAuthor) : رهي معيري

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان رهي معيري

رديف (id) : 161

پرده سحر سحري از نظامي+آيدين

کتاب پرده سحر سحري توسط نظامي نوشته شده و در انتشارات آيدين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آيدين

مترجم (Translate with) : رضا انزابي نژاد

مولف (َAuthor) : نظامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : پرده سحر سحري

رديف (id) : 230

عرب بديعي قايناقلاريندا از محمدحسين قنبرلي+آيدين

کتاب عرب بديعي قايناقلاريندا توسط محمدحسين قنبرلي نوشته شده و در انتشارات آيدين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آيدين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدحسين قنبرلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 35000

نام كتاب / عنوان (Title) : عرب بديعي قايناقلاريندا

رديف (id) : 328