تازيانه هاي سلوك(نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي) از محمدرضا شفيعي كدك

کتاب تازيانه هاي سلوك(نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي) توسط محمدرضا شفيعي كدكني نوشته شده و در انتشارات آگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 16

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدرضا شفيعي كدكني

قیمت پشت‌جلد (price) : 350000

نام كتاب / عنوان (Title) : تازيانه هاي سلوك(نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي)

رديف (id) : 13

نظريه بي كرانگي از سيامك وكيلي+آگاه

کتاب نظريه بي كرانگي توسط سيامك وكيلي نوشته شده و در انتشارات آگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيامك وكيلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 240000

نام كتاب / عنوان (Title) : نظريه بي كرانگي

رديف (id) : 758

رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات از سيروس پرهام+آگاه

کتاب رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات توسط سيروس پرهام نوشته شده و در انتشارات آگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : آگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس پرهام

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات

رديف (id) : 1021