پادشاه صورت و معنا از مسعود خيام+ابتكار نو

کتاب پادشاه صورت و معنا توسط مسعود خيام نوشته شده و در انتشارات ابتكار نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ابتكار نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مسعود خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : پادشاه صورت و معنا

رديف (id) : 303

تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران(منصور اوجي) از محمد هاشم اكبرياني+ابتكا

کتاب تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران(منصور اوجي) توسط محمد هاشم اكبرياني نوشته شده و در انتشارات ابتكار نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ابتكار نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد هاشم اكبرياني

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران(منصور اوجي)

رديف (id) : 1028