سيماي يك فرهنگ مدار(گفت و گو با محمد علي اسلامي ندوشن) از محمد

کتاب سيماي يك فرهنگ مدار(گفت و گو با محمد علي اسلامي ندوشن) توسط محمد صادقي نوشته شده و در انتشارات اتاق آبي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اتاق آبي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد صادقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : سيماي يك فرهنگ مدار(گفت و گو با محمد علي اسلامي ندوشن)

رديف (id) : 1142