يا مرگ يا تجدد(دفتري در شعر و ادب مشروطه) از ماشاء الله آجوداني+اختران

کتاب يا مرگ يا تجدد(دفتري در شعر و ادب مشروطه) توسط ماشاء الله آجوداني نوشته شده و در انتشارات اختران چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختران

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ماشاء الله آجوداني

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : يا مرگ يا تجدد(دفتري در شعر و ادب مشروطه)

رديف (id) : 1061

درسنامه نظريه ادبي از مري كليگز+اختران

کتاب درسنامه نظريه ادبي توسط مري كليگز نوشته شده و در انتشارات اختران چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختران

مترجم (Translate with) : سخنور دهنوي

مولف (َAuthor) : مري كليگز

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : درسنامه نظريه ادبي

رديف (id) : 1066

ادبيات معاصرايران(نثر) از محمدرضا روزبه+اختران

کتاب ادبيات معاصرايران(نثر) توسط محمدرضا روزبه نوشته شده و در انتشارات اختران چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختران

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدرضا روزبه

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات معاصرايران(نثر)

رديف (id) : 86