درسنامه ادب فارسي(زبان و ادبيات فارسي مقدماتي و عمومي) از سياوش مر

کتاب درسنامه ادب فارسي(زبان و ادبيات فارسي مقدماتي و عمومي) توسط سياوش مرشدي محمد نجاري نوشته شده و در انتشارات اشاره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اشاره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سياوش مرشدي محمد نجاري

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : درسنامه ادب فارسي(زبان و ادبيات فارسي مقدماتي و عمومي)

رديف (id) : 537

از دير تا هنوز(برگزيده شعر فارسي از قديمي ترين دوران تا انقلاب) از

کتاب از دير تا هنوز(برگزيده شعر فارسي از قديمي ترين دوران تا انقلاب) توسط ميمنت مير صادقي نوشته شده و در انتشارات اشاره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اشاره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ميمنت مير صادقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : از دير تا هنوز(برگزيده شعر فارسي از قديمي ترين دوران تا انقلاب)

رديف (id) : 338

زندگي جهان بيني و زيبايي شناسي حافظ از اسد الله عمادي+اشاره

کتاب زندگي جهان بيني و زيبايي شناسي حافظ توسط اسد الله عمادي نوشته شده و در انتشارات اشاره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اشاره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اسد الله عمادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي جهان بيني و زيبايي شناسي حافظ

رديف (id) : 433

جهان داستان ايران از جمال ميرصادقي+اشاره

کتاب جهان داستان ايران توسط جمال ميرصادقي نوشته شده و در انتشارات اشاره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اشاره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جمال ميرصادقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : جهان داستان ايران

رديف (id) : 480