ادبيات معاصر ايران در گذر زمان3(عدنان غريفي) از حبيب باوي ساجد+افراز

کتاب ادبيات معاصر ايران در گذر زمان3(عدنان غريفي) توسط حبيب باوي ساجد نوشته شده و در انتشارات افراز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : افراز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حبيب باوي ساجد

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات معاصر ايران در گذر زمان3(عدنان غريفي)

رديف (id) : 412

نقد تحليل و تفسير چند داستان معتبر جهان(جلد4) از فتح الله بي ن

کتاب نقد تحليل و تفسير چند داستان معتبر جهان(جلد4) توسط فتح الله بي نياز نوشته شده و در انتشارات افراز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : افراز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فتح الله بي نياز

قیمت پشت‌جلد (price) : 155000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد تحليل و تفسير چند داستان معتبر جهان(جلد4)

رديف (id) : 569

پژوهشي در معاني ديگر شعر از بختيار علي+افراز

کتاب پژوهشي در معاني ديگر شعر توسط بختيار علي نوشته شده و در انتشارات افراز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : افراز

مترجم (Translate with) : باسط مرادي

مولف (َAuthor) : بختيار علي

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشي در معاني ديگر شعر

رديف (id) : 753

درآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي(با اشاره اي موجز به آسيب شنا

کتاب درآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي(با اشاره اي موجز به آسيب شناسي رمان) توسط فتح الله بي نياز نوشته شده و در انتشارات افراز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : افراز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فتح الله بي نياز

قیمت پشت‌جلد (price) : 188000

نام كتاب / عنوان (Title) : درآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي(با اشاره اي موجز به آسيب شناسي رمان)

رديف (id) : 323