گزيده غزليات بيدل از بيدل دهلوي+افغانستاني

کتاب گزيده غزليات بيدل توسط بيدل دهلوي نوشته شده و در انتشارات افغانستاني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : افغانستاني

مترجم (Translate with) : محمد كاظم كاظمي

مولف (َAuthor) : بيدل دهلوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده غزليات بيدل

رديف (id) : 325