گزيده رباعيات اوحد الدين كرماني(قابدار) از اوحد الدين مراغه اي+اقبا

کتاب گزيده رباعيات اوحد الدين كرماني(قابدار) توسط اوحد الدين مراغه اي نوشته شده و در انتشارات اقبال چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اقبال

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اوحد الدين مراغه اي

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده رباعيات اوحد الدين كرماني(قابدار)

رديف (id) : 562