فطمه سياح و نقد ادبي از ايرج پارسي نژاد+انتشارت علمي

کتاب فطمه سياح و نقد ادبي توسط ايرج پارسي نژاد نوشته شده و در انتشارات انتشارت علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارت علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايرج پارسي نژاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : فطمه سياح و نقد ادبي

رديف (id) : 399

شيوه هاي نقد ادبي از ديويد ديچز +انتشارت علمي

کتاب شيوه هاي نقد ادبي توسط ديويد ديچز نوشته شده و در انتشارات انتشارت علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارت علمي

مترجم (Translate with) : غلامحسين يوسفي

مولف (َAuthor) : ديويد ديچز

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : شيوه هاي نقد ادبي

رديف (id) : 835