رمانتي سيسم ايراني(بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي)(سپهر

کتاب رمانتي سيسم ايراني(بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي)(سپهر نقد1) توسط بهزاد خواجات نوشته شده و در انتشارات بامداد نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بامداد نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهزاد خواجات

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : رمانتي سيسم ايراني(بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي)(سپهر نقد1)

رديف (id) : 471