هزار و يك شب(2جلدي)(قابدار)+بدرقه جاويدان

کتاب هزار و يك شب(2جلدي)(قابدار) توسط نوشته شده و در انتشارات بدرقه جاويدان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بدرقه جاويدان

مترجم (Translate with) : عبداللطيف طسوجي تبريزي

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 670000

نام كتاب / عنوان (Title) : هزار و يك شب(2جلدي)(قابدار)

رديف (id) : 688