ياد شعر هاي شيرين دبستان(يك قرن شعر هاي دبستان) از اكبر قره داغي+بهج

کتاب ياد شعر هاي شيرين دبستان(يك قرن شعر هاي دبستان) توسط اكبر قره داغي نوشته شده و در انتشارات بهجت چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهجت

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اكبر قره داغي

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : ياد شعر هاي شيرين دبستان(يك قرن شعر هاي دبستان)

رديف (id) : 400

جدايي از دافنه رز كينگ ما+بهجت

کتاب جدايي توسط دافنه رز كينگ ما نوشته شده و در انتشارات بهجت چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهجت

مترجم (Translate with) : گيله گل بهروزان

مولف (َAuthor) : دافنه رز كينگ ما

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : جدايي

رديف (id) : 600

ياد داستان هاي دل انگيز دبستان(1290تا1390) از اكبر قره داغي+بهجت

کتاب ياد داستان هاي دل انگيز دبستان(1290تا1390) توسط اكبر قره داغي نوشته شده و در انتشارات بهجت چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهجت

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اكبر قره داغي

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : ياد داستان هاي دل انگيز دبستان(1290تا1390)

رديف (id) : 946

حكم حكيم توس(نگرشي دگرگونه به شاهنامه و پندها و پندارهاي آن) از اكبر قره د

کتاب حكم حكيم توس(نگرشي دگرگونه به شاهنامه و پندها و پندارهاي آن) توسط اكبر قره داغي نوشته شده و در انتشارات بهجت چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهجت

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اكبر قره داغي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : حكم حكيم توس(نگرشي دگرگونه به شاهنامه و پندها و پندارهاي آن)

رديف (id) : 755