صمد بهرنگي منظومه سي از صمد بهرنگي+بهرنگي

کتاب صمد بهرنگي منظومه سي توسط صمد بهرنگي نوشته شده و در انتشارات بهرنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهرنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صمد بهرنگي

قیمت پشت‌جلد (price) : 8000

نام كتاب / عنوان (Title) : صمد بهرنگي منظومه سي

رديف (id) : 259