ديوان حافظ(قابدار) از حافظ+بهزاد

کتاب ديوان حافظ(قابدار) توسط حافظ نوشته شده و در انتشارات بهزاد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهزاد

مترجم (Translate with) : محمد قزويني

مولف (َAuthor) : حافظ

قیمت پشت‌جلد (price) : 185000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان حافظ(قابدار)

رديف (id) : 561

رباعيات حكيم عمر خيام(4زبانه رحلي قابدار) از عمر خيام+بهزاد

کتاب رباعيات حكيم عمر خيام(4زبانه رحلي قابدار) توسط عمر خيام نوشته شده و در انتشارات بهزاد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهزاد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عمر خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 700000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات حكيم عمر خيام(4زبانه رحلي قابدار)

رديف (id) : 539