ديوان پروين اعتصامي(قابدار وزيري) از پروين اعتصامي+به نشر

کتاب ديوان پروين اعتصامي(قابدار وزيري) توسط پروين اعتصامي نوشته شده و در انتشارات به نشر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نشر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پروين اعتصامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 190000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان پروين اعتصامي(قابدار وزيري)

رديف (id) : 475

چگونه كتاب بخوانيم از مارتيمر جي آدلر چارلز لينكلن ون دورن+به نشر

کتاب چگونه كتاب بخوانيم توسط مارتيمر جي آدلر چارلز لينكلن ون دورن نوشته شده و در انتشارات به نشر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نشر

مترجم (Translate with) : محمد صراف تهراني

مولف (َAuthor) : مارتيمر جي آدلر چارلز لينكلن ون دورن

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : چگونه كتاب بخوانيم

رديف (id) : 1115

شاهنامه و شعر زمان فردوسي از پروفسور خدائي شريف زاده+به نشر

کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسي توسط پروفسور خدائي شريف زاده نوشته شده و در انتشارات به نشر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نشر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پروفسور خدائي شريف زاده

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه و شعر زمان فردوسي

رديف (id) : 787