قصه نوش آفرين گوهرتاج از اولريش مارزلف+به نگار

کتاب قصه نوش آفرين گوهرتاج توسط اولريش مارزلف نوشته شده و در انتشارات به نگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اولريش مارزلف

قیمت پشت‌جلد (price) : 105000

نام كتاب / عنوان (Title) : قصه نوش آفرين گوهرتاج

رديف (id) : 503

برگ كاهي در تندباد(گفت و گوي رضا فنبري با كاظم سادات اشكوري) از كاظم

کتاب برگ كاهي در تندباد(گفت و گوي رضا فنبري با كاظم سادات اشكوري) توسط كاظم سادات اشكوري نوشته شده و در انتشارات به نگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كاظم سادات اشكوري

قیمت پشت‌جلد (price) : 58000

نام كتاب / عنوان (Title) : برگ كاهي در تندباد(گفت و گوي رضا فنبري با كاظم سادات اشكوري)

رديف (id) : 432

كتاب به نگار از علي دهباشي+به نگار

کتاب كتاب به نگار توسط علي دهباشي نوشته شده و در انتشارات به نگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي دهباشي

قیمت پشت‌جلد (price) : 132000

نام كتاب / عنوان (Title) : كتاب به نگار

رديف (id) : 523

طومار نقالي شاهنامه(متن هاي پيشينه داستاني6) از سجاد آيدنلو+به نگار

کتاب طومار نقالي شاهنامه(متن هاي پيشينه داستاني6) توسط سجاد آيدنلو نوشته شده و در انتشارات به نگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : به نگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سجاد آيدنلو

قیمت پشت‌جلد (price) : 380000

نام كتاب / عنوان (Title) : طومار نقالي شاهنامه(متن هاي پيشينه داستاني6)

رديف (id) : 478