رودكي پدر شعر پارسي از سعيد بزرگ بيگدلي+تحقيقات و توسعه علوم انساني

کتاب رودكي پدر شعر پارسي توسط سعيد بزرگ بيگدلي نوشته شده و در انتشارات تحقيقات و توسعه علوم انساني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : تحقيقات و توسعه علوم انساني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سعيد بزرگ بيگدلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : رودكي پدر شعر پارسي

رديف (id) : 257