نبرد نقش ها و نماد ها:بررسي نقش شير و گاو در اساطير خاورميانه و يونان از مينا

کتاب نبرد نقش ها و نماد ها:بررسي نقش شير و گاو در اساطير خاورميانه و يونان توسط مينا زارع منش نوشته شده و در انتشارات ترجمه حسنلو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ترجمه حسنلو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مينا زارع منش

قیمت پشت‌جلد (price) : 160000

نام كتاب / عنوان (Title) : نبرد نقش ها و نماد ها:بررسي نقش شير و گاو در اساطير خاورميانه و يونان

رديف (id) : 701