عشق نقش و نگاره هاي بوقلمون(نوشته هاي پراكنده) از قدمعلي سرابي+ترفند

کتاب عشق نقش و نگاره هاي بوقلمون(نوشته هاي پراكنده) توسط قدمعلي سرابي نوشته شده و در انتشارات ترفند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ترفند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : قدمعلي سرابي

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : عشق نقش و نگاره هاي بوقلمون(نوشته هاي پراكنده)

رديف (id) : 535

شاهنامه و فمينيسم از مهري تلخابي+ترفند

کتاب شاهنامه و فمينيسم توسط مهري تلخابي نوشته شده و در انتشارات ترفند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ترفند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري تلخابي

قیمت پشت‌جلد (price) : 22000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه و فمينيسم

رديف (id) : 337

فرهنگ ايراني در آثار مهدي اخوان ثالث از صائمه خراساني+ترفند

کتاب فرهنگ ايراني در آثار مهدي اخوان ثالث توسط صائمه خراساني نوشته شده و در انتشارات ترفند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ترفند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صائمه خراساني

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ ايراني در آثار مهدي اخوان ثالث

رديف (id) : 534

نو فروشانيم و اين بازار ماست(جستار هايي درباره ادبيات زنانه) از قدمعلي سرام

کتاب نو فروشانيم و اين بازار ماست(جستار هايي درباره ادبيات زنانه) توسط قدمعلي سرامي نوشته شده و در انتشارات ترفند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ترفند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : قدمعلي سرامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : نو فروشانيم و اين بازار ماست(جستار هايي درباره ادبيات زنانه)

رديف (id) : 532

از هرگز تا هميشه(مجموعه مقالات ادبيات و فرهنگ ايران) از قدمعلي سرا

کتاب از هرگز تا هميشه(مجموعه مقالات ادبيات و فرهنگ ايران) توسط قدمعلي سرامي نوشته شده و در انتشارات ترفند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ترفند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : قدمعلي سرامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 28000

نام كتاب / عنوان (Title) : از هرگز تا هميشه(مجموعه مقالات ادبيات و فرهنگ ايران)

رديف (id) : 339