قابوس نامه(به همراه شرح كامل دشواري ها) از عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر

کتاب قابوس نامه(به همراه شرح كامل دشواري ها) توسط عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بت زيار نوشته شده و در انتشارات تيرگان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : تيرگان

مترجم (Translate with) : سمائه دلير كوهي

مولف (َAuthor) : عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بت زيار

قیمت پشت‌جلد (price) : 65000

نام كتاب / عنوان (Title) : قابوس نامه(به همراه شرح كامل دشواري ها)

رديف (id) : 760

سياست نامه(به همراه شرح كامل دشواري ها) از خواجه نظام الملك ابو علي

کتاب سياست نامه(به همراه شرح كامل دشواري ها) توسط خواجه نظام الملك ابو علي حسن بن علي بن اسحاق توسي نوشته شده و در انتشارات تيرگان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : تيرگان

مترجم (Translate with) : سمائه دلير كوهي

مولف (َAuthor) : خواجه نظام الملك ابو علي حسن بن علي بن اسحاق توسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : سياست نامه(به همراه شرح كامل دشواري ها)

رديف (id) : 761

شرح زندگاني شاعران بزرگ(جلد1) از زينب يزداني +تيرگان

کتاب شرح زندگاني شاعران بزرگ(جلد1) توسط زينب يزداني نوشته شده و در انتشارات تيرگان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : تيرگان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : زينب يزداني

قیمت پشت‌جلد (price) : 16000

نام كتاب / عنوان (Title) : شرح زندگاني شاعران بزرگ(جلد1)

رديف (id) : 137