به خاطر باران(نامه هايي از پراگ) از پرويز دوائي+جهان كتاب

کتاب به خاطر باران(نامه هايي از پراگ) توسط پرويز دوائي نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز دوائي

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : به خاطر باران(نامه هايي از پراگ)

رديف (id) : 577

چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم از مايكل ديردا+جهان كتاب

کتاب چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم توسط مايكل ديردا نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) : نشريه جهان كتاب

مولف (َAuthor) : مايكل ديردا

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم

رديف (id) : 656

مجله جهان كتاب(283-284)+جهان كتاب

کتاب مجله جهان كتاب(283-284) توسط نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : مجله جهان كتاب(283-284)

رديف (id) : 479

راز هاي آشكار(داستان هايي از الهي نامه) از محمد حسين مجدم+جهان كتاب

کتاب راز هاي آشكار(داستان هايي از الهي نامه) توسط محمد حسين مجدم نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد حسين مجدم

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : راز هاي آشكار(داستان هايي از الهي نامه)

رديف (id) : 938

استادان و نا استادانم از عبدالحسين آذرنگ+جهان كتاب

کتاب استادان و نا استادانم توسط عبدالحسين آذرنگ نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين آذرنگ

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : استادان و نا استادانم

رديف (id) : 389

در ستايش گفتگو(ديدار با ديگري در عرصه فرهنگ ادبيات و جامعه) از خسرو ناقد+جه

کتاب در ستايش گفتگو(ديدار با ديگري در عرصه فرهنگ ادبيات و جامعه) توسط خسرو ناقد نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : خسرو ناقد

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : در ستايش گفتگو(ديدار با ديگري در عرصه فرهنگ ادبيات و جامعه)

رديف (id) : 326

حكايت پير قصه گو(گفت و گو با مهدي آذري يزدي) از پيام شمس الديني+جهان ك

کتاب حكايت پير قصه گو(گفت و گو با مهدي آذري يزدي) توسط پيام شمس الديني نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پيام شمس الديني

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : حكايت پير قصه گو(گفت و گو با مهدي آذري يزدي)

رديف (id) : 944