نقدي بر نقد از هوشنگ صناعي ها+خاموش

کتاب نقدي بر نقد توسط هوشنگ صناعي ها نوشته شده و در انتشارات خاموش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : خاموش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ صناعي ها

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقدي بر نقد

رديف (id) : 719