نقد برتر(دومين جشنواره)+خانه كتاب

کتاب نقد برتر(دومين جشنواره) توسط نوشته شده و در انتشارات خانه كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : خانه كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 7000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد برتر(دومين جشنواره)

رديف (id) : 250