پژوهشي در شعر مملوكيان و عثمانيان از بكري شيخ امين+دانشگاه فردوسي مشهد

کتاب پژوهشي در شعر مملوكيان و عثمانيان توسط بكري شيخ امين نوشته شده و در انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دانشگاه فردوسي مشهد

مترجم (Translate with) : عباس طالب زاده

مولف (َAuthor) : بكري شيخ امين

قیمت پشت‌جلد (price) : 20000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشي در شعر مملوكيان و عثمانيان

رديف (id) : 864