در باب زبان(جلد 1)(مجموعه مقالات نخستين همايش زبان) از مسعود اميد+درويش

کتاب در باب زبان(جلد 1)(مجموعه مقالات نخستين همايش زبان) توسط مسعود اميد نوشته شده و در انتشارات درويش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : درويش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مسعود اميد

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : در باب زبان(جلد 1)(مجموعه مقالات نخستين همايش زبان)

رديف (id) : 1100

در باب زبان(جلد 2) مجموعه مقالات فلسفي تحليلي انتقادي ادبي بهار 1394 از مس

کتاب در باب زبان(جلد 2) مجموعه مقالات فلسفي تحليلي انتقادي ادبي بهار 1394 توسط مسعود اميد نوشته شده و در انتشارات درويش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : درويش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مسعود اميد

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : در باب زبان(جلد 2) مجموعه مقالات فلسفي تحليلي انتقادي ادبي بهار 1394

رديف (id) : 1144