كشف الابيات خمسه نظامي گنجوي از گيتا اشيدري+دفتر مجامع و فعاليت هاي

کتاب كشف الابيات خمسه نظامي گنجوي توسط گيتا اشيدري نوشته شده و در انتشارات دفتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1370

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دفتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گيتا اشيدري

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : كشف الابيات خمسه نظامي گنجوي

رديف (id) : 551