كنفوسيوس(مكالمات و هزار اندرز)+دنياي كتاب

کتاب كنفوسيوس(مكالمات و هزار اندرز) توسط نوشته شده و در انتشارات دنياي كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دنياي كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : كنفوسيوس(مكالمات و هزار اندرز)

رديف (id) : 1049

مجمل التواريخ و القصص از ملك الشعرا بهار+دنياي كتاب

کتاب مجمل التواريخ و القصص توسط ملك الشعرا بهار نوشته شده و در انتشارات دنياي كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دنياي كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ملك الشعرا بهار

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : مجمل التواريخ و القصص

رديف (id) : 282

رباعيات خيام(تركي فارسي) از مدرس+دنياي كتاب

کتاب رباعيات خيام(تركي فارسي) توسط مدرس نوشته شده و در انتشارات دنياي كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دنياي كتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مدرس

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات خيام(تركي فارسي)

رديف (id) : 665