آذربايجان عاشيقلاري و ائل شاعيرلري از اهليمان آخوندوو+دنياي نو

کتاب آذربايجان عاشيقلاري و ائل شاعيرلري توسط اهليمان آخوندوو نوشته شده و در انتشارات دنياي نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دنياي نو

مترجم (Translate with) : ولي رحيم زاده بردي

مولف (َAuthor) : اهليمان آخوندوو

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : آذربايجان عاشيقلاري و ائل شاعيرلري

رديف (id) : 915