شاهنامه(جيبي گالينگور)(10جلدي) از حكيم ابوالقاسم فردوسي+ديبايه

کتاب شاهنامه(جيبي گالينگور)(10جلدي) توسط حكيم ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات ديبايه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ديبايه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حكيم ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 500000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه(جيبي گالينگور)(10جلدي)

رديف (id) : 648

گلستان سعدي(جيبي) از نظرشيخ مصلح الدين سعدي شيرازي+ديبايه

کتاب گلستان سعدي(جيبي) توسط نظرشيخ مصلح الدين سعدي شيرازي نوشته شده و در انتشارات ديبايه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ديبايه

مترجم (Translate with) : محمد علي فروغي

مولف (َAuthor) : نظرشيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : گلستان سعدي(جيبي)

رديف (id) : 970

بوستان سعدي(جيبي) از شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي+ديبايه

کتاب بوستان سعدي(جيبي) توسط شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي نوشته شده و در انتشارات ديبايه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ديبايه

مترجم (Translate with) : محمد علي فروغي

مولف (َAuthor) : شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : بوستان سعدي(جيبي)

رديف (id) : 647

شعر رقصان شمس(گزيده اي از غزليات شمس) از جلال الدين محمد روم

کتاب شعر رقصان شمس(گزيده اي از غزليات شمس) توسط جلال الدين محمد رومي نوشته شده و در انتشارات ديبايه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ديبايه

مترجم (Translate with) : م ع سپانلو

مولف (َAuthor) : جلال الدين محمد رومي

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : شعر رقصان شمس(گزيده اي از غزليات شمس)

رديف (id) : 618

غزل هايي از حافظ(نخستين نسخه يافت شده از زمان حيات شاعر)+ديبايه

کتاب غزل هايي از حافظ(نخستين نسخه يافت شده از زمان حيات شاعر) توسط نوشته شده و در انتشارات ديبايه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ديبايه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : غزل هايي از حافظ(نخستين نسخه يافت شده از زمان حيات شاعر)

رديف (id) : 831