منحني قامتم تابع ابروي توست از علي اكبر قاسمي گل افشاني+رسانش نوين

کتاب منحني قامتم تابع ابروي توست توسط علي اكبر قاسمي گل افشاني نوشته شده و در انتشارات رسانش نوين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : رسانش نوين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي اكبر قاسمي گل افشاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : منحني قامتم تابع ابروي توست

رديف (id) : 983