از ترمه و تغزل از حسين منزوي +روزبهان

کتاب از ترمه و تغزل توسط حسين منزوي نوشته شده و در انتشارات روزبهان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزبهان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسين منزوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 195000

نام كتاب / عنوان (Title) : از ترمه و تغزل

رديف (id) : 61

رابرت فلاهرتي و سينماي مستند شاعرانه از فوآد كوينتار+روزبهان

کتاب رابرت فلاهرتي و سينماي مستند شاعرانه توسط فوآد كوينتار نوشته شده و در انتشارات روزبهان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزبهان

مترجم (Translate with) : سودابه فضايلي

مولف (َAuthor) : فوآد كوينتار

قیمت پشت‌جلد (price) : 38000

نام كتاب / عنوان (Title) : رابرت فلاهرتي و سينماي مستند شاعرانه

رديف (id) : 381