فتوت در كشورهاي اسلامي و ماخذ آن به همراه فتوت نامه منظوم ناصري ا

کتاب فتوت در كشورهاي اسلامي و ماخذ آن به همراه فتوت نامه منظوم ناصري توسط عبدالباقي گولپينارلي نوشته شده و در انتشارات روزنه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1379

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزنه

مترجم (Translate with) : توفيق سبحاني

مولف (َAuthor) : عبدالباقي گولپينارلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 135000

نام كتاب / عنوان (Title) : فتوت در كشورهاي اسلامي و ماخذ آن به همراه فتوت نامه منظوم ناصري

رديف (id) : 206

اين سياست مداران سه نقطه از بزرگمهر حسين پور+روزنه

کتاب اين سياست مداران سه نقطه توسط بزرگمهر حسين پور نوشته شده و در انتشارات روزنه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزنه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بزرگمهر حسين پور

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : اين سياست مداران سه نقطه

رديف (id) : 810

زيركي هاي ملانصرالدين از شاهد قمشه اي+روزنه

کتاب زيركي هاي ملانصرالدين توسط شاهد قمشه اي نوشته شده و در انتشارات روزنه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزنه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شاهد قمشه اي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : زيركي هاي ملانصرالدين

رديف (id) : 360

سيمرغ(بازخواني و ديگر پذيري) از محمد پيرحياتي+روزنه

کتاب سيمرغ(بازخواني و ديگر پذيري) توسط محمد پيرحياتي نوشته شده و در انتشارات روزنه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزنه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد پيرحياتي

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : سيمرغ(بازخواني و ديگر پذيري)

رديف (id) : 620

سياست ادبيات(تز هايي درباره نوشتار) از فريد قدمي+روزنه

کتاب سياست ادبيات(تز هايي درباره نوشتار) توسط فريد قدمي نوشته شده و در انتشارات روزنه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزنه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فريد قدمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : سياست ادبيات(تز هايي درباره نوشتار)

رديف (id) : 621