نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك از حسن محمودي+روزگار

کتاب نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك توسط حسن محمودي نوشته شده و در انتشارات روزگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن محمودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك

رديف (id) : 265

نقد و تحليل و گزيده داستان هاي محمد علي جمال زاده از كامران پار

کتاب نقد و تحليل و گزيده داستان هاي محمد علي جمال زاده توسط كامران پارسي نژاد نوشته شده و در انتشارات روزگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كامران پارسي نژاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و تحليل و گزيده داستان هاي محمد علي جمال زاده

رديف (id) : 270

ادبيات معاصر ايران(نظم) از محمدرضا روزبه+روزگار

کتاب ادبيات معاصر ايران(نظم) توسط محمدرضا روزبه نوشته شده و در انتشارات روزگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدرضا روزبه

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات معاصر ايران(نظم)

رديف (id) : 1126