ريشه يابي درخت كهن(پژوهش) از بهرام بيضايي+روشنگران و مطالعات ز

کتاب ريشه يابي درخت كهن(پژوهش) توسط بهرام بيضايي نوشته شده و در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روشنگران و مطالعات زنان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهرام بيضايي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : ريشه يابي درخت كهن(پژوهش)

رديف (id) : 354

هزار افسان كجاست از بهرام بيضاديي+روشنگران و مطالعات زنان

کتاب هزار افسان كجاست توسط بهرام بيضاديي نوشته شده و در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روشنگران و مطالعات زنان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهرام بيضاديي

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : هزار افسان كجاست

رديف (id) : 429