ديوان حافظ(نقاشي محمود فرشچيان)(خط عباس اخوين)(وزيري قابدار)+زرين و سيمين

کتاب ديوان حافظ(نقاشي محمود فرشچيان)(خط عباس اخوين)(وزيري قابدار) توسط نوشته شده و در انتشارات زرين و سيمين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زرين و سيمين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 850000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان حافظ(نقاشي محمود فرشچيان)(خط عباس اخوين)(وزيري قابدار)

رديف (id) : 1105