آخر شاهنامه از مهدي اخوان ثالث +زمستان

کتاب آخر شاهنامه توسط مهدي اخوان ثالث نوشته شده و در انتشارات زمستان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 18

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زمستان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهدي اخوان ثالث

قیمت پشت‌جلد (price) : 56000

نام كتاب / عنوان (Title) : آخر شاهنامه

رديف (id) : 9

نقيضه و نقيضه سازان از مهدي اخوان ثالث +زمستان

کتاب نقيضه و نقيضه سازان توسط مهدي اخوان ثالث نوشته شده و در انتشارات زمستان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زمستان

مترجم (Translate with) : ولي الله دروديان

مولف (َAuthor) : مهدي اخوان ثالث

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقيضه و نقيضه سازان

رديف (id) : 101