بزرگمهر حكيم(از وراي ادب و تاريخ) از زهرا دري+زوار

کتاب بزرگمهر حكيم(از وراي ادب و تاريخ) توسط زهرا دري نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : زهرا دري

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : بزرگمهر حكيم(از وراي ادب و تاريخ)

رديف (id) : 414

واژه نامه غزل هاي حافظ از حسين خديو جم+زوار

کتاب واژه نامه غزل هاي حافظ توسط حسين خديو جم نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسين خديو جم

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : واژه نامه غزل هاي حافظ

رديف (id) : 592

نقشي از حافظ از علي دشتي+زوار

کتاب نقشي از حافظ توسط علي دشتي نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) : مهدي ماحوزي

مولف (َAuthor) : علي دشتي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقشي از حافظ

رديف (id) : 901

چهار مقاله از عروضي سمرقندي+زوار

کتاب چهار مقاله توسط عروضي سمرقندي نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) : محمد معين

مولف (َAuthor) : عروضي سمرقندي

قیمت پشت‌جلد (price) : 45000

نام كتاب / عنوان (Title) : چهار مقاله

رديف (id) : 121

جمشيد جام معاني(شرح نامه خاقاني شرواني) از سعيد مهدوي فر+زوار

کتاب جمشيد جام معاني(شرح نامه خاقاني شرواني) توسط سعيد مهدوي فر نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سعيد مهدوي فر

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : جمشيد جام معاني(شرح نامه خاقاني شرواني)

رديف (id) : 1030

نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي خمسه نظامي و منطق الطير از

کتاب نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي خمسه نظامي و منطق الطير توسط حميرا زمردي نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حميرا زمردي

قیمت پشت‌جلد (price) : 220000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي خمسه نظامي و منطق الطير

رديف (id) : 443

شاخ نبات حافظ از محمد رضا خالقي برزگر+زوار

کتاب شاخ نبات حافظ توسط محمد رضا خالقي برزگر نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد رضا خالقي برزگر

قیمت پشت‌جلد (price) : 650000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاخ نبات حافظ

رديف (id) : 62

از صبا تا نيما(تاريخ 150 سال ادب فارسي)(3جلدي) از يحيي آرين پور+زوار

کتاب از صبا تا نيما(تاريخ 150 سال ادب فارسي)(3جلدي) توسط يحيي آرين پور نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 10

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : يحيي آرين پور

قیمت پشت‌جلد (price) : 880000

نام كتاب / عنوان (Title) : از صبا تا نيما(تاريخ 150 سال ادب فارسي)(3جلدي)

رديف (id) : 15

تاريخ ادبيات ايران از توفيق سبحاني+زوار

کتاب تاريخ ادبيات ايران توسط توفيق سبحاني نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : توفيق سبحاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 480000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ ادبيات ايران

رديف (id) : 224